Mötesprotokoll 22/2-10

Naming conventions

Filer skall döpas enligt följande:

1. Rasnamn (Rock, Scissors eller Paper)
2. Enhetsnamn (Warrior, Ranger, Tank, Summoner)
3. Vad filen är (Diffuse, Normal, Specular, Turnaround, Concept etc...)
4.Nummer anges 01, 02, 03 ... 10, 11 osv.

Exempel:
ScissorTankDiffuse02.png
RockRangerTurnaround.jpg

Enviorments döps (exempel):
EnvBook02.fbx


 Sprint

Peach
Experimentera med musik (12 stämmor!!)
Liten artefaktlista för musik:
- Ingame (ambient)
- Themesong (bombastisk)

Ola
Putsa upp animationer för Scissor Summoner
- Mer awesome i posen
- Allt skall röra sig hela tiden

Erry
Se till att ha Max 10, och försök få tag i Motion Builder
Börja animera Scissor Tank

Per
Se förra veckan. Få fler animationer och kod från Johan. Hitta Johan...

Lusth
Kolla upp och slipa till saxtexturer
Rendera wallpaper

Maccoy
Animera Scissor Warrior
- Attack 1 (bam-bam, inte BAM!!)
- Attack 2
Börja skinna och animera Scissor Ranger

Johan
Visa dig!
Hitta extraprogrammerare (if necessary)

Junior
Texturera Rock Ranger
Fortsätta med Enviorments
(Modellera Pappersgubbar om turnaround finns)

Niklas
Få upp Walkabout på inGame
Turnaround på Paper Warrior

Marcus
Få upp FTP-servern


Mötesprotokoll 15/2-10

Erry

Vill animera och bör därför kontakta Ola och MacCoy för att sättas in i animationsprocessen.
Skall även animera Lucid Dreams-loggan i Flash.


Per

Kontakta Johan och synkronisera. Johan vill veta vad han skall programmera och Per vill ha kod för att flytta enheter.

Kontakta även lämplig animatör för att få nya animationer för sax-warriorns walk och idle.

Plocka ner programmet Locomotive och se vad det kan göra.


Lusth

UV-mappa klart och texturera sax-ranger.


Ola och MacCoy

Gör en ordentlig artefaktlista för animationerna. Fokusera på att få klart Walk, Idle, Attack 1 och Attack 2 för Scissors Warrior och Scissors Summoner.


Junior

Vill ha en shader i Unity som stöder följande maps: Specular, normal, diffuse, cube. Kolla upp med sin lärare om hur man kan göra det. Försöka skaffa fram en hemmabyggd shader.

Modellera och texturera Rock Ranger.

Rendera ut ett awesome wallpaper med en saxarmé mot en stenarmé.


Marcus

Prata med Emma om trycksaker.


Niklas

Turnaround på Rock Ranger.

Börja på turnarounds på papperslaget.

Uppdatera sprintprotokollet på waven och bloggen.


The Dreams are back

Idag har vi återvänt till våra rötter, till moderskeppet, till det lilla kontoret på RIndis övervåning där vi arbetade med Walkabout i våras. Vi har spenderat kvällen med att flytta in och göra oss hemmastadda, vilket har resulterat i linor och klädnypor kors och tvärs mellan väggarna - men i år är det concept art från Midnight som hänger och dinglar. Det har redan blivit hemmatrevligt.

Inget sprintmöte idag, men vi får säkert lite jobb gjort ändå. Troligtvis. Kanske. Ja…


RSS 2.0